IFAHR Arabian Horse Racing Results Of RUSSIA

Maiden Stakes

RACE Results

Position Horse Name Owner Trainer Jockey Weight Prize Money
1st
Pavlodar AST
By: Vasilij (RU) ex Prodelka
Mr V.G. Konyaev Ms A. Hrusheva Mr S.V. Goncharov 55.00 kg , 64.41 EUR
2nd
Drifter
By: Deputat ex Plennica Vetra Tersk
Mr H.R. Emkuzhev Mr R.R. Khamizov Mr T.M. Guseinov 55.00 kg , 38.64 EUR
3rd
Grom Kavkaz
By: Bagrein ex Nebesnaya
Mr D. Karachiev Mr R.R. Khamizov Mr B. Gappoev 58.00 kg , 25.76 EUR
4th
Vikhr Tersk
By: Nonet ex Vasilisa Tersk
Tersk Stud Mr Dmitry Avramenko Mr Yuri Yu. Tikhonov 58.00 kg ,
5th
Persival AST
By: Vasilij ex Politika
Mr V.G. Konyaev Ms A. Hrusheva Mr G.M. Guseinov 55.00 kg ,
6th
Prima Senjermen
By: Senjermen ex Papira-P
Ms L. Bakakina Mr K.M.-U. Kalabekov Mr M. Gasanov 53.00 kg ,