IFAHR Arabian Horse Racing Results Of RUSSIA

Trial Stakes Russian Group III Colts only

RACE Results

Position Horse Name Owner Trainer Jockey Weight Prize Money
1st
Pobay
By: Brakhman ex Ponega
N Samovolov (c) Mrs O.S. Samokhina Mr Magomet A. Kappushev 122.64 EUR
2nd
Stendal
By: Newmarket ex Sindy
Tersk Stud Mr Igor Grigorov Mr E.I. Bikbaev 61.32 EUR
3rd
Payk
By: Kanion ex Povitel
Mr Alexandr Belov V.V. Vezikko Mr Yuri Yu. Tikhonov 36.79 EUR
4th
Pedagog
By: Deputat ex Pavushka
V.N. Loiko S.V. Loiko Mr E.S. Eminov 17.17 EUR
5th
Abbad
By: Deputat ex Abba
Tersk Stud S.V. Loiko A Pshukov 7.36 EUR
6th
Pomornik
By: Marcipan ex Pechora
Tersk Stud I. U. Kondrashov Mr T.M. Guseinov
7th
Dampfer
By: Aksent ex Daminga
Tersk Stud Mr Igor Grigorov Mr D.S. Perevoshchikov
8th
Turin
By: Nonius ex Tara
Tersk Stud Mr L.G. Pogorelchenko Mr Djafer G. Mardanov
9th
Vostochnij
By: Status ex Valuevka
Tersk Stud V.A. Tsema Ms L.V. Grigorieva
10th
Dshekson
By: Status ex Jemma (Dgemma)
Tersk Stud Mr L.G. Pogorelchenko Mr Imran G. Mardanov
11th
Bolshoj Prince
By: Parusnik ex Beshtaugorka
V.V. Kazakov V.V. Vezikko Mr M.B. Dshanmurzaev